045 1241213 info@kranu.fi

Sisällöntuotannon pitäisi olla päivän sana minkä tahansa yrityksen toiminnassa sen toimialaan ja kokoon katsomatta, sillä nykyaikana yritysten on huomattavasti vaikeampaa menestyä ilman omaa viestittämistä. Ulospäin kohdistetulla kommunikoinnilla yritys paitsi lisää näkyvyyttään ja sitä kautta kannattavuuttaan, myös osoittaa ammattimaisuuttaan ja asiantuntijuuttaan.

Laadukkaan, hakusanat huomioivan sisällöntuotannon merkittävin tehtävä on tuoda esille – ja pitää esillä – yrityksen tuotteet ja palvelut. Näin ollen hyvin organisoitu ja hoidettu viestintä on parhaimmillaan vastaus asiakkaan, ja myös potentiaalisen asiakkaan, kaikkiin tarpeisiin.

Asiakaspalvelua ja näkyvyyttä

Sisällöntuotanto on osa yrityksen markkinointia. Asiakkaille kohdennettu laadukas, kiinnostava ja johdonmukainen kommunikaatio tuo some- ja hakukonenäkyvyyden lisäksi kävijöitä verkkosivuille. Sitä kautta yritys saa pidettyä nykyiset asiakkaansa mutta myös lisättyä yhteydenottoja ja uusia asiakkaita.

Viestintätoimenpiteiden tärkeimpänä päämääränä tulisi aina olla asiakkaan palvelu, ja siksi yrityksen julkaisemien sisältöjen on jatkuvasti uusiuduttava ja pysyttävä täsmällisinä ja asianmukaisina. Kun asiakas tuntee itseänsä merkitykselliseksi, hän todennäköisesti palaa sivuston pariin (ja myös ostoksille) myöhemminkin.

Sisällöntuotannossa ei riitä, että verkkosivustolla on laadukasta ja monipuolista täytettä, vaan sen lisäksi potentiaalisten asiakkaiden pitäisi löytää sivusto. Siksi ensiluokkainen tekstituotannon suunnittelu kattaa myös hakukoneiden huomioimisen. Hakukoneen arvostama sisältö nousee hakukonelistauksessa kärkeen, ja näin ollen jo se itsessään parantaa yrityksen näkyvyyttä internetin miljardien erilaisten seittien viidakossa.

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” – sisällöntuotannossakin

Hyvin laaditut sisältö- ja viestintäsuunnitelmat helpottavat ja tehostavat yritysviestinnän ja yrityksen sisällöntuotannon arkea. Ne ovat pohjana kaikelle sille viestinnälle, mitä yritys tuottaa nyt ja tulevaisuudessa.

Suunnitelma sanelee viestinnän ja sisällöntuotannon tavoitteet, päätavoitteina yrityksen löydettävyys, asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen ja olemassa olevista asiakkaista huolehtiminen. Yrityksen verkkosivujen ja sosiaalisen median julkaisuilla on merkittävä rooli näiden tavoitteiden täyttymisessä. Suunnitelmassa on usein kirjattuina myös verkossa ja somessa julkaistavien artikkeleiden ja muiden sisältöjen teemat, julkaisuajankohdat ja kirjoittajat.

Kenet asiakas valitsee?

Korkealuokkainen ja katkeamaton sisällöntuotanto on yksi toimiala muiden, perinteisempien alojen rinnalla. Myös se vaatii paljon työtä siinä missä useimmat muutkin toimenkuvat. Viestittämisen ykkösprioriteettina on asiakkaan odotuksiin vastaaminen ja hyödyn tuottaminen asiakkaalle. Tyytyväinen asiakas tuo usein mukanaan lisää asiakkaita.

Jotta yritys voisi menestyä ja varsinkin kasvattaa myyntiään, se tarvitsee jatkuvaa ja tasokasta viestintää. Yritys tarvitsee uusia asiakkaita, mutta myös olemassa olevat asiakkaat haluavat pysyä kartalla yrityksen tarjoamista uusista tai uudistetuista tuotteista ja palveluista.

Nykyihminen on usein kiireinen, ja siksi hän valitsee ongelmaansa helpoiten saatavilla olevan ratkaisun. Usein tuo ratkaisu on Googlen kautta löydetyn listauksen ensimmäinen tai viimeistään toinen hakutulos. Se, onko juuri sinun yrityksesi listan kärjessä, riippuu täysin sisällöntuotannostasi. Ota tai jätä!