045 1241213 info@kranu.fi

Kysy lisää Whatsapilla

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimoinniksi kutsutaan sivustoon tai sen ulkopuolelle tehtäviä muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa sivuston näkyvyyttä hakukoneissa halutuilla hakusanoilla.

Miten optimointi eroaa hakukonemarkkinoinnista ja hakusanamainonnasta?

Hakukonemarkkinointi kattaa kaikki mahdolliset tavat markkinoida sivustoa hakukoneissa ja se sisältää hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan. Joissain tapauksissa hakukoneoptimointi ja -markkinointi tarkoittavat samaa asiaa.

Hakusanamainonta on taas selkeästi maksettua mainontaa, kuten Google Adwords. Adwordsissä maksat klikeistä tai puheluista suoraan Googlelle ja mitä enemmän maksat, niin sitä korkeammalla hakutuloksissa näyt.

Miten hakukoneoptimointi auttaa juuri sinun yritystäsi?

Paremmalla näkyvyydellä saat yrityksesi sivustolle enemmän kävijöitä. Kun sivustolla on enemmän kävijöitä, niin yrityksesi saa heistä enemmän liidejä. Liideistä tietysti mahtavana myyntitykkinä saat enemmän kauppaa ja yrityksesi tulos paranee.

Kolme kulmakiveä

Googlen tiedetään tutkivan satoja erilaisia pienempiä ja suurempia asioita, joiden perusteella se määrittelee hakutulosten järjestyksen. Tällä hetkellä kolme asiaa on kuitenkin ylitse muiden.

1. Sivun sisäinen optimointi

Sivun sisäiseen optimointiin kuuluu paljon asioita, mutta näillä viitataan sivuston tekniseen toteutukseen ja metatietoihin. Sivuston tulee ensinnäkin olla responsiiviset, nopeat ja SSL-salatut. Metatietoihin, kuten titleihin ja metakuvauksiin kannattaa panostaa. Sivuston rakenteella, kuten alasivujen URLeilla on hyvin paljon merkitystä näkyvyyden kannalta.

2. Sisältö

Sivustolta täytyy löytyä riitävästti sisältöä, jotta Google ymmärtää millaisiin kysymyksiin sivu vastaa. Sisällön määrä riippuu monesta tekijästä. Pienelle paikalliselle yritykselle, jolla ei hakukoneissa ole juuri kilpailua, saattaa riittää parikin blogia kuvaavien alasivujen lisäksi hyviin tuloksiin. Kansalliset tai kansainväliset sivustot taas julkaisevat jopa useita artikkeleita joka päivä.

3. Sivun ulkoinen optimointi

Useilla sivuilla mitä tutkimme kaksi ensimmäistä asiaa on aika hyvin hallussa ja tästä kolmannesta on jotain hajua. Kuitenkaan sivustojen ylläpitäjät eivät tiedä miten linkkejä rakennetaan, jotta sivustosta saadaan vahva ja luotettava hakukoneiden silmissä.

Kulmakivet minttiin ja hakukonenäkyvyys on taattu?

Monessa projektissa näiden edellä mainittujen kolmen asian laadukas ja pitkäjänteinen työstäminen ja kehittäminen riittää hyviin tuloksiin Googlessa. Teemme paljon muitakin asioita edellä mainittujen lisäksi ja kaikki kolme kulmakiveä jakautuvat lopulta kymmeniin pienempiin osakokonaisuuksiin, joten työsarkaa riittää.

Paikkakunnat

Muista katsoa myös Kranun YouTube-kanava!

Kysy lisää Whatsapilla