045 1241213 info@kranu.fi

Oppimisalustalla (Virtual Learning Environment) tai oppimisympäristöllä (LMS = Learning Management System) tarkoitetaan verkkosivustoa, jolla tuetaan oppimisprosessia sekä siihen läheisesti liittyvien muiden toimintojen hallintaa.

Miten verkossa opiskellaan?

Opiskelu on siirtynyt enenevissä määrin fyysisistä luokkahuoneista verkkoon. Opiskelija voi siis opiskella, katsella luentoja, tehdä ryhmätehtäviä ja palauttaa tehtäviä verkon välityksellä suoraan kotoaan tai mistä hän ikinä itse haluaakaan.

Onkin jo aika tavallista, että törmäät Facebookissa mainokseen, jossa kerrotaan jostain sinua mahdollisesti kiinnostavan asian opiskelusta. Opiskeluun nykyään riittää kursseille ilmottautuminen lomakkeella ja mahdollinen kurssimaksun suorittaminen. Riippuen kurssin toteutuksesta, pääset opiskelemaan heti tai ainakin hyvin pian.

Opiskelun aloittaminen on siis hyvin helppoa.

Oppimisalustojen kehitys

Vuosia sitten alustat olivat kankeita ja hankalia rakentaa ja yllä pitää. Hankaluus luonnollisesti lisäsi kustannuksia eikä pienemmillä yrityksillä, saati yksilöillä, ollut mahdollisuuksia rakentaa sellaisia.

Ajat ovat muuttuneet huomattavasti ja erilaisia alustoja onkin tarjolla useita. Verkkokouluttamisen aloittaminen ei jää enää teknisestä puolesta kiinni, sillä koulutuksen tekijän on mahdollista ostaa alusta palveluna eri toimijoilta. Alustat voidaan jaotella kolmeen ryhmään:

  • Toisen verkkosivuston sisällä toimivat
  • Omalla sivustollasi toimivat
  • Räätälöidyt ratkaisut

Räätälöidyt ratkaisut ovat selkeästi edelleen suurempia projekteja, joita eri oppilaitokset lähinnä rakentavat. Oman ja toisen sivuston sisällä toimivien ratkaisuiden erot ovat lähinnä hinnassa ja muokattavuudessa.

Omalla sivustollasi olevaa ratkaisua voit siis itse muokata helpommin, mutta tämä vaatii hieman enemmän teknistä osaamista ellet ota mukaan digitaalisten oppimisalustojen ammattilaista.

Toisen verkkosivuston sisällä toimivat ratkaisut, kuten Kajabi, ovat se kaikista helpoin vaihtoehto. Tällaiset ratkaisut maksetaan usein kuukausimaksulla ja sivuston muokkaaminen on aika rajoitettua. Toki Kajabikin on mahdollista säätää toimimaan ikään kuin oman sivustosi sisällä, mutta jälleen kerran tämä vaatii hieman teknistä osaamista.

Miten verkossa opetetaan?

Verkossa kouluttaminen tai opettaminen on siis helppoa. Yleensä alustat tarjoavat sinulle selkeän paikan videomateriaalille ja muulle materiaalille.

Koulutus kannattaa jakaa moduuleihin ja etenemisestä kannattaa tehdä mahdollisimman suoraviivaista ja selkeää, jotta opiskelijan ei tarvitse miettiä missä järjestetyksessä kurssi kannattaa läpäistä.

Opettajan kannalta onkin siis tärkeintä tehdä työ suunnitelmallisesti ja rakentaa materiaali suunnitelmien perusteella oli materiaali sitten missä muodossa tahansa. Tällaisen paketin voit itse ladata oppimisalustalle tai antaa sen jollekulle, joka hoitaa tekniset asiat puolestasi suunnitelmasi mukaisesti.